BSP

PES Boy Scout


Ang panunupa ng Scout Sa ngalan ng aking dangal
ay gagawin ko ang buong makakaya;
Upang tumupad sa aking tungkulin sa Diyos at sa aking Bayan,
ang Republika ng Pilipinas
at sumunod sa Batas ng Scout;
Tumulong sa ibang tao sa lahat ng pagkakataon;
pamalaging malakas ang aking katawan,
gising ang isipan at marangal ang asalAng Batang Scout

Ang Scout ay...
mapagkakatiwalaan
matapat
matulungin
mapagkaibigan
magalang
mabait
masunurin
masaya